ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ

ПІБ Тема доповіді
Fahreddin Abdullayev TBA
Ignatenko Marina Viktorovna Interpolation Formulas with Nodes of the Third Multiplicity Containing Variational Derivatives
Kateryna Pozharska Recovery of Non-Periodic Functions from Random Samples in the Uniform Norm
Konstantin Oskolkov A “surprise” in optimization of quadrature formulas on classes of periodic functiond
Kovalenko Oleg Viktorovych On optimal recovery of integrals of random processes
Kozynenko Oleksandr Adaptive approximation by sums of piecewise polynomials on sparse grids
Nataliia Parfinovych Optimal recovery of sequences
Oleg Davydov Spectral Convergence and Stability of a B-Spline Method for Heat Equation
Tino Ullrich A New Upper Bound for Sampling Numbers
Vira Babenko Optimal recovery and best approximation in function L-spaces
Yanovich Leonid Aleksandrovich Interpolation Formulas with Nodes of the Third Multiplicity Containing Variational Derivatives
Бабенко Владислав Федорович Лема Корнєйчука - Стєчкіна і її застосування
Бовсуновська Валерія Валентинівна Нерівності Лебега-Ландау на класах диференційовних функцій комплексної змінної
Біліченко Роман Олегович Задача про відновлення значень нормального оператора
Вакарчук Михайло Борисович TBA
Вакарчук Сергій Борисович TBA
Власик Ганна Миколаївна Оцінки ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних
Волошина Вікторія Олегівна Про деякі негативні результати у коапроксимації періодичних функцій
Гаєвський Микола Вікторович TBA
Гембарська Світлана Борисівна TBA
Гембарський Михайло Віталійович TBA
Грабова Уляна Зеновіївна Порядкові оцінки рівномірних наближень сумами Зигмунда на класах згорток періодичних функцій
Гунько Марина Сергіївна Оптимальне відновлення n-лінійних функціоналів за лінійною інформацією
Дзюбенко Герман Анатолійович Комонотонне наближення тригонометричними поліномами
Дмитришин Роман Іванович Оцінки похибок наближень для багатовимірного S-дробу з нерівнозначними змінними
Задерей Петро Васильович Нерівність Лебега-Ландау на класах диференційовних функцій комплексної змінної
Задерей Надія Миколаївна Наближення класів узагальнено диференційовних функцій сумами Фур'є
Замрій Ірина Вікторівна Оцінки ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних
Замрій Ірина Вікторівна Оцінки ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних
Карупу Олена Вальтерівна On some finite difference properties of conformal homeomorphisms
Ключник Інна Геннадіївна TBA
Ковтунець Володимир Віталійович АЛГОРИТМ НАЙКРАЩОГО НАБЛИЖЕННЯ ПОЛІНОМАМИ У ПРОСТОРАХ Lp
Ковтунець Володимир Віталійович АЛГОРИТМ НАЙКРАЩОГО НАБЛИЖЕННЯ ПОЛІНОМАМИ У ПРОСТОРАХ Lp
Конарева Світлана Вікторівна Оцінки апроксимації функції зі значеннями в гільбертовому просторі
Кофанов Володимир Олександрович Точні нерівності типу Ремеза та їх взаємозв'язок з точними нерівностями типу Колмогорова
Кучмінська Христина Йосифівна ON THE ŚLESZYŃSKY-PRINGSHEIM THEOREM FOR THREE DIMENSIONAL GENERALIZATION OF CONTINUED FRACTION
Лескевич Тетяна Юріївна Simultaneous approximation of a multivariate function and its derivatives by multilinear splines
Михайлець Володимир Андрійович Тауберові умови збіжності абстрактних та тригонометричних рядів
Моторний Віталій Павлович Корнійчук М.П. Оптимізація квадратурних формул
Мурач Олександр Олександрович General forms of the Menshov-Rademacher, Tandori, and Orlicz theorems
Нефьодова Галина Дмитрівна Наближення класів узагальнено диференційовних функцій сумами Фур'є
Олександр Шумейко Використання сплайнів для зміни розміру зображень
Пасько Анатолій Миколайович The pointwise one-sided approximation of some class of the singular integrals
Пожарський Олександр Анатолійович Узагальнені Моментні Зображення та Двовимірні Двоточкові Апроксимації Типу Паде
Поляков Олег Володимирович Про деякі нерівності типу Джексона
Радзієвська Олена Іванівна Про приналежність (ψ,β)-похідних просторам Лебега
Романюк Анатолій Сергійович ТВА
Романюк Віктор Сергійович ТВА
Руденко Олександр Олексійович Оптимальне відновлення n-лінійних функціоналів за лінійною інформацією
Савчук Віктор Васильович Fejer-type positive operator based on Takenaka--Malmquist system on unit circle
Семенова Євгенія Вікторівна Методи зрізки для чисельного диференціювання періодичних функцій двох змінних
Сердюк Анатолій Сергійович Асимптотичні оцінки найкращих рівномірних наближень класів згорток періодичних функцій високої гладкості
Слюсарчук Василь Юхимович Наближення задач Коші задачами Коші без розв'язків і з багатьма розв'язками
Соколенко Ігор Володимирович Асимптотичні оцінки найкращих рівномірних наближень класів згорток періодичних функцій високої гладкості
Стасюк Сергій Андрійович Методи зрізки для чисельного диференціювання періодичних функцій двох змінних
Ткаченко Марина Євгенівна Критерій елемента найкращого наближення функцiй багатьох змiнних у просторі L1,p2,...,pn
Трактинська Вікторія Миколаївна Критерій елемента найкращого наближення функцiй багатьох змiнних у просторі L1,p2,...,pn
Циганок Оксана Володимирівна Тауберові умови збіжності абстрактних та тригонометричних рядів
Чайченко Станіслав Олегович TBA
Чернецька Лілія Олексіївна Study of Pade-type approximants for pseudo-twovariate functions
Черницька Ольга Валентинівна Best approximation constants for trigonometric functions
Шанін Руслан Васильович Обернена нерівність Гельдера
Шидліч Андрій Любомирович TBA
Шкапа Вікторія Вікторіна Оцінки ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних
Янченко Сергій Якович Наближення функцій з анізотропних класів Нікольського-Бєсова